Herinrichting Hoge Boekelerweg

De gemeente Enschede gaat het asfalt aan de Hoge Boekelerweg onderhouden, vanaf de gemeentegrens met Losser tot aan de Noord Esmarkerrondweg. Naast dat we het asfalt gaan onderhouden, maken we van de Hoge Boekelerweg een fietsstraat.

De Hoge Boekelerweg wordt een fietsstraat

Hiermee sluiten we aan op de plannen van de gemeente Losser. Zo wordt de Hoge Boekelerweg in de toekomst geschikter als fietsroute. We voeren deze werkzaamheden tegelijkertijd uit. Omdat de Hoge Boekelerweg een fietsstraat wordt, verandert er een aantal dingen:

  • We passen het straatprofiel aan volgens de landelijke richtlijnen
  • We verlagen de maximumsnelheid naar 30 km per uur, waar de auto “te gast” is

Planning van de werkzaamheden

We hopen in het tweede kwartaal van 2021 te starten met de werkzaamheden. We hopen dat we voor de bouwvakantie van 2021 klaar zijn. Omwonenden ontvangen voor aanvang van de werkzaamheden een brief met informatie over onder andere de fasering en bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.

Het ontwerp

Het gekozen straatprofiel staat in principe vast. Het is nog wel mogelijk dat de gemeente extra verkeersmaatregelen toevoegt. Hierbij kunt u denken aan het toevoegen van een landbouwsluis en/of verkeersdrempels. Omwonenden hebben van de gemeente een brief ontvangen, waarin hen de mogelijkheid wordt geboden om mee te denken en mee te beslissen. Klik op onderstaande afbeelding voor het voorlopige ontwerp.

Heeft u nog vragen?

  • Neem dan contact op met: Projectleider R. Hannink via telefoon 053-4815541 of e-mail: r.hannink@enschede.nl 

Heeft u specifieke vragen over de fietsstraat?

Bekijk de overzichtstekening

tekening van de hoge boekelerweg