Herinrichting Hoge Boekelerweg

De gemeente Enschede gaat het asfalt aan de Hoge Boekelerweg onderhouden, vanaf de gemeentegrens met Losser tot aan de Noord Esmarkerrondweg. Naast dat we het asfalt gaan onderhouden, maken we van de Hoge Boekelerweg een fietsstraat.

De Hoge Boekelerweg wordt een fietsstraat

Hiermee sluiten we aan op de plannen van de gemeente Losser. Zo wordt de Hoge Boekelerweg in de toekomst geschikter als fietsroute. We voeren deze werkzaamheden tegelijkertijd uit. Omdat de Hoge Boekelerweg een fietsstraat wordt, verandert er een aantal dingen:

  • We passen het straatprofiel aan volgens de landelijke richtlijnen
  • We verlagen de maximumsnelheid naar 30 km per uur, waar de auto “te gast” is

Stand van zaken december 2021

De asfalteringswerkzaamheden aan de Hoge Boekelerweg zijn inmiddels zo goed als gereed. Daarnaast is het profiel van de rijbaan aangepast. In het voorjaar van 2022 wordt er rode coating aangebracht, zodat de Hoge Boekelerweg de uitstraling van een fietsstraat krijgt.

Het ontwerp

De bezwaartermijn voor de fietsstraat (30 kilometer) is inmiddels voorbij. Er zijn bij de gemeente geen bezwaren binnengekomen.

Heeft u nog vragen?

  • Neem dan contact op met: Projectleider R. Hannink via telefoon 053-4815541 of e-mail: r.hannink@enschede.nl 

Heeft u specifieke vragen over de fietsstraat?

Bekijk de overzichtstekening

tekening van de hoge boekelerweg