Stadsdeelmanagement Oost

Stadsdeel Oost heeft veel te bieden voor al haar ruim 38 000 inwoners uit zeer diverse woonmilieus. U als bewoner wil natuurlijk graag in een prettige en veilige woonomgeving leven en daar bovendien wat over te zeggen hebben. In de praktijk betekent dit dat er bijvoorbeeld voldoende speelmogelijkheden zijn en genoeg parkeerruimte aanwezig is. Andere voorbeelden zijn goede voorzieningen dichtbij huis en dat er prettige buren naast u wonen.

Om aan deze wensen te voldoen wordt er van verschillende mensen iets verwacht, ook van uzelf als buurtbewoner. Bijvoorbeeld door mee te helpen uw wijk schoon te houden of als vrijwilliger op school. De gemeente Enschede, waaronder wij als Stadsdeelmanagement Oost, werkt er hard aan om het leven en werken in de wijken zo aangenaam mogelijk te maken. Dat doen we samen met u als bewoner en met andere partijen zoals de woningcorporaties, de politie, welzijnsinstellingen en scholen.

Bezoekadres:

Keppelerdijk 2
7535 PE Enschede

Contact:

Tel: 053 4818448
E-mail: stadsdeelmanagementoost@enschede.nl

Secretariaat: Brigitte Steffens – Schoezetter
E-mail: b.steffens@enschede.nl

Medewerkers Stadsdeelmanagement Oost