Nieuws uit Oost

Hier vindt u de contactgegevens van de verschillende professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn binnen stadsdeel Oost.

Renovatie Ribbelerbrinkstraat

Dit najaar worden de stoepen, parkeerplaatsen en de groenstructuur van de Ribbelerbrinkstraat tussen de supermarkt en buurthuis De Kom gerenoveerd.

Pas op voor de Krokodillenbende!

De Krokodillenbende in de wijk Ribbelt-Stokhorst-Schreurserve zorgt voor spanning en avontuur voor kinderen tot en met 12 jaar.

Verantwoording wijkbudgetten

De commissies Wijkbudgetten van Stadsdeel Oost presenteerden op 31 mei aan de stadsdeelcommissie wat er allemaal in 2015 is gerealiseerd met de wijkbudgetten.

9 juni DOEN! Beurs in Oost

In Enschede hechten we veel waarde aan werken en meedoen. Het doel is dat zoveel mogelijk mensen volledig of deels in hun eigen inkomen kunnen voorzien.

Hogelandsingel afgesloten van 17 t/m 24 mei

Door werkzaamheden aan de Hogelandsingel tussen de Ceramstraat en de Batjanstraat en ter hoogte van de kruising met de Makassarstraat wordt de Hogelandsingel tijdelijk afgesloten voor het verkeer.