Nieuws uit Oost

Hier vindt u de contactgegevens van de verschillende professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn binnen stadsdeel Oost.

Duurzaam wonen in Varvik

De najaarsreeks van energiegesprekken in het kader van Enschede Wekt op is gestart. Dinsdag 14 november was de eerste bijeenkomst in speeltuin ’t Varvik.

Bestemmingsplan Hornbach in Stadsdeelcommissie Oost

Op dinsdag 21 november behandelt Stadsdeelcommissie Oost het bestemmingsplan Hornbach. Indieners van zienswijzen krijgen dan nog de gelegenheid om hun zienswijze voor de raadsleden toe te lichten.

De Klachtencommissaris

In de gemeente Enschede hechten we grote waarde aan de kwaliteit van dienstverlening. Daarover is niet iedereen altijd tevreden en het kan ook zijn dat er echt een fout is gemaakt.

BikeStop Speeltuin ‘t Varvik

Een unieke rustplaats waar fietsers, wielerverenigingen, mountainbikers etc. dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur even kunnen uitrusten onder het genot van een kopje koffie, thee of frisdrank, eventueel met een gebakje.

Afval scheiden en wegbrengen wordt gewoon

Hoewel er best veel klachten zijn over afval op straat, verdient Enschede een groot compliment. Het afrekenen per grijze container heeft er voor gezorgd dat inwoners massaal hun plastic en verpakkingen, papier en glas apart verzamelen en aanbieden.

‘Gezelschapp’: iets voor u?

Oud worden willen we allemaal, maar we willen ook graag vitaal blijven en leuke dingen blijven doen. Iedereen wil gezelligheid om zicht heen en aanspraak hebben, oftewel: gezelschap.

65-plus: Alifa Welzijn Ouderen kan u helpen

Als je gezondheid afneemt, je minder vitaal bent of alleen verder moet in het leven, is het fijn dat er een organisatie is die je daarbij kan helpen. Alifa Welzijn Ouderen ondersteunt ouderen van 65 jaar of ouder om actief te blijven in de samenleving en om het leven leuker te maken. Aan de organisatie zijn meer dan 300 vrijwilligers verbonden.

Kern met Pit

Heb je een goed idee voor de buurt bedacht? Dan kan de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNMH) een steuntje in de rug geven.

Snuffelen en Shoppen tijdens Glanerbrug Fair

De Glanerbrug Fair die elk jaar in het najaar wordt gehouden is een jaarlijks groter wordend succes. Dit jaar is de aansluiting gevonden met de najaarsmarkt, zodat niet alleen op het Heldersplein activiteiten zijn, maar ook aan de Gronausestraat en aan de Kerkstraat.

Buurtbemiddeling helpt bij buurgeschillen

Blaffende honden, elke dag een mopperende buurman aan de deur en in de verte twee ruziënde buurtbewoners… Buurtbemiddelaars komen de meest uitlopende problemen tussen buren tegen.

Bestemmingsplan Moskee 3 oktober in Stadsdeelcommissie Oost

De gemeenteraad heeft aangegeven mee te willen werken aan de bouw van een moskee aan de Kuipersdijk. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan nodig omdat nu nog de bestemming bedrijven geldt voor de beoogde bouwlocatie.

Bikestop bij speeltuin ‘t Varvik

Oebele Gorter, de beheerder van Speeltuin ’t Varvik, is afgelopen maand gestart met een Bikestop bij de speeltuinlocatie aan de Hendrik Smeltweg. De rustplaats is elke dag open van 10.00 tot 16.00 uur.

Theetuin ’t Volbert opent de deuren

De lang verwachte Theetuin bij boerderij ’t Volbert gaat vanaf 1 juli open. Elke zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur is iedereen welkom voor een kopje koffie of thee met een versnapering. De Theetuin is een initiatief vanuit de wijk Stokhorst en ’t Ribbelt. Het wordt ondersteund door onder andere het Oranjefonds en de gemeente Enschede.

Wijkbudget maakt ideeën mogelijk

Bent u actief in uw buurt of hebt u een plan om mensen bij elkaar te krijgen? Wilt u verfraaiing in de wijk, meer speelmogelijkheden of juist voor ouderen meer faciliteiten. U kunt een beroep doen op wijkbudget om het idee te financieren.