Nieuws uit Oost

Hier vindt u de contactgegevens van de verschillende professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn binnen stadsdeel Oost.

Bestemmingsplan Moskee 3 oktober in Stadsdeelcommissie Oost

De gemeenteraad heeft aangegeven mee te willen werken aan de bouw van een moskee aan de Kuipersdijk. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan nodig omdat nu nog de bestemming bedrijven geldt voor de beoogde bouwlocatie.

Bikestop bij speeltuin ‘t Varvik

Oebele Gorter, de beheerder van Speeltuin ’t Varvik, is afgelopen maand gestart met een Bikestop bij de speeltuinlocatie aan de Hendrik Smeltweg. De rustplaats is elke dag open van 10.00 tot 16.00 uur.

Theetuin ’t Volbert opent de deuren

De lang verwachte Theetuin bij boerderij ’t Volbert gaat vanaf 1 juli open. Elke zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur is iedereen welkom voor een kopje koffie of thee met een versnapering. De Theetuin is een initiatief vanuit de wijk Stokhorst en ’t Ribbelt. Het wordt ondersteund door onder andere het Oranjefonds en de gemeente Enschede.

Wijkbudget maakt ideeën mogelijk

Bent u actief in uw buurt of hebt u een plan om mensen bij elkaar te krijgen? Wilt u verfraaiing in de wijk, meer speelmogelijkheden of juist voor ouderen meer faciliteiten. U kunt een beroep doen op wijkbudget om het idee te financieren.

Gezocht: de jeugdhelden van Oost

Heel veel jongeren in onze gemeente zetten zich op een bijzondere manier in. Daarom verdienen zij het om in het zonnetje te worden gezet.

Jongeren in gesprek met raadsleden

Op drie locaties in stadsdeel Oost gaan jongeren in gesprek met raadsleden van de Stadsdeelcommissie Oost. Het doel is om te delen wat hen interesseert, wat ze doen en waar samenwerking beter kan.

Energiegesprek Stokhorst en ’t Ribbelt op 25 april

Enschede Wekt Op is gestart met haar energiegesprekken. Na een informatieve avond voor de bewoners van Stroinkslanden in het Stroinkshuis worden de energiegesprekken vervolgd voor de bewoners van de wijken Stokhorst en ’t Ribbelt.

Eigen geld voor elke wijk in Oost

Wijkbudgetten zijn bedoeld om goede ideeën mogelijk te maken. Veel inwoners in de wijk willen graag een verbetering in eigen straat of buurt of juist iets organiseren wat bijdraagt aan elkaar leren kennen. Door een aanvraag te doen op wijkbudget is er geld om het idee te realiseren.

Inspraakavond toekomst Wijkboerderij ’t Volbert

Inwoners van Ribbelt, Stokhorst en Schreurserve zijn van harte welkom op donderdag 6 april in wijkboerderij ’t Volbert om mee te praten over de toekomst van het gebouw voor de wijk.

Nieuw asfalt Gronausestraat

De asfaltlaag op de Gronausestraat wordt vervangen. De weg kent op meerdere plekken slechte stukken door slijtage en vorst. Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden over de busbaan geleid.

Stadsdeel Oost DOET bij ‘t Volbert

Medewerkers van stadsdeel Oost hebben vrijdag 10 maart gesjouwd, gespit, en gesnoeid bij wijkboerderij ’t Volbert in Stokhorst.