9 juni DOEN! Beurs in Oost

31 mei 2016

In Enschede hechten we veel waarde aan werken en meedoen. Het doel is dat zoveel mogelijk mensen volledig of deels in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Mensen die geen betaald werk verrichten maar wel wat kunnen, willen we betrekken bij de samenleving. Dat kan door iets te betekenen als vrijwilliger, als mantelzorger of door deel te nemen aan een cursus.

MeeDOEN geeft energie

MeeDOEN geeft energie: dat is het thema van de DOEN! Beurs in stadsdeel Oost op 9 juni bij sportvereniging Vosta aan de Minkmaatstraat. De DOEN! Beurzen worden op verschillende plekken in Enschede georganiseerd. Vanuit het stedelijke programma Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet organiseert de gemeente beurzen waar mensen kunnen ‘shoppen’ bij aanbieders om een bijdrage te leveren aan de Enschedese samenleving. Raymond Schurink, projectleider van de DOEN! Beurzen: “De beurs is als proef gestart, maar blijkt goed te werken. Mensen die best ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn, worden uitgenodigd en kunnen zelf kiezen waar zij zich bij willen aansluiten. Dat kan vrijwilligerswerk zijn bij een kinderboerderij of sportvereniging, helpen bij een zorginstelling of een cursus volgen via het Werkplein. Gebleken is dat veel mensen positiever in het leven komen te staan, weer plannen maken en tientallen mensen zijn zelfs doorgestroomd naar een betaalde baan.”

Deelname is niet vrijblijvend

Voor de DOEN! Beurs in stadsdeel Oost zijn ruim driehonderd mensen geselecteerd uit de wijken Schreurserve, Ribbelt, Stokhorst en Velve-Lindenhof. Deze mensen hebben een opkomstplicht en zijn verplicht met een afspraak de beurs te verlaten. De afspraken worden genoteerd en met de deelnemende organisaties wordt overlegd over het vervolg. Raymond Schurink: “Door deze opzet blijkt dat mensen ineens gaan nadenken over wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn of wat ze willen leren. Het doorbreekt een patroon omdat deelnemen niet vrijblijvend is. Veel mensen vinden de organisaties op de beurs interessant en hadden nooit uit zichzelf de stap genomen om zicht te melden als vrijwilliger.”

Iedereen is welkom!

De DOEN! Beurs is erop gericht om organisaties met een aanbod van vrijwilligerswerk en mensen die zich zinvol willen inzetten aan elkaar te koppelen. Bent u niet opgeroepen (en dus niet verplicht om te komen), maar wilt u zich wel oriënteren? Bijvoorbeeld omdat het u leuk lijkt uw talent in te zetten, gezelligheid te ervaren en nieuwe mensen te ontmoeten? Ook dan bent u welkom. Vanaf 14.30 uur tot 16.00 uur is de DOEN! Beurs voor iedereen toegankelijk en kunt u informatie inwinnen of een eerste gesprek aanknopen.