Aanpak wateroverlast Kuipersdijk van start

stoplichten bij de kruising Kuipersdijk en Stedelijk Lyceum
12 januari 2022

Als het heel hard regent staat de Kuipersdijk ter hoogte van de Wethouder Beverstraat onder water.

De woningen in de omgeving en het verkeer hebben daar last van. Rekening houdend met een verandering in het klimaat, wordt er gewerkt aan meer ruimte voor wateropvang.

  • Langs de Kuipersdijk aan de kant van Het Stedelijk Lyceum wordt de groenstrook verdiept. Water kan van de weg daarheen stromen. Om de groenstrook te kunnen uitgraven, moeten de eikenbomen weggehaald worden. Deze bomen worden opnieuw geplant aan het Spaansland.
  • Voor het Aquadrome (bij de kruising Kuipersdijk/Van Deinselaan) wordt de bestaande groenstrook dieper. Deze plek vangt het water op dat vanaf de Van Deinselaan naar de kruising stroomt.
  • Langs de Wethouder Beversstraat (tegenover Het Stedelijk Lyceum) en het Spaansland worden nieuwe groenstroken van 1 tot 2 meter diep gegraven. Als het heel hard regent stroomt het water uit de groenstroken van de Kuipersdijk en de Van Deinselaan hierheen. Om dat mogelijk te maken worden in de tweede helft van februari buizen onder het wegdek aangelegd.

Meer natuur

Als het werk klaar is, is er in dit gebied meer natuur. De groenstroken krijgen verschillende bloemen, planten en bomen. Deze zijn aantrekkelijk voor verschillende dieren, zoals insecten, vlinders en vogels. Op www.enschede.nl/groenblauw-kuipersdijk vindt u meer informatie over de ontwerpen en planning van dit project.