Buurtbemiddeling helpt bij buurgeschillen

03 oktober 2017

Blaffende honden, elke dag een mopperende buurman aan de deur en in de verte twee ruziënde buurtbewoners… Buurtbemiddelaars komen de meest uitlopende problemen tussen buren tegen.

Problemen waardoor mensen zich soms niet meer prettig voelen in hun huis of buurt. Terwijl met bemiddeling de situatie enorm kan opknappen. Maar liefst 70% van de aangemelde zaken in Enschede werd goed opgelost door de inzet van vrijwillige getrainde bemiddelaars.

Soorten overlast

De top 3 van meest voorkomende klachten dit jaar is: geluidsoverlast, ergernissen rond huis en tuin en intimidatie. Ook komen er steeds meer complexe zaken binnen. Getrainde bemiddelaars komen vaker in aanraking met gezinnen waar meerdere problemen spelen, of krijgen ze te maken met moeilijke burenruzies die erg geëscaleerd zijn. Buurtbemiddeling schakelt dan haar netwerk in om de juiste personen of instanties erbij te betrekken.

Denkt u dat Buurtbemiddeling kan helpen bij een situatie in uw eigen straat of wilt u meer weten over Buurtbemiddeling Enschede? Kijk dan op de site www.buurtbemiddelingenschede.nl.