Ecopark in ontwikkeling

vergadering initatiefnemers
06 februari 2019

In het najaar van 2018 kwamen enkele inwoners uit de Eschmarke-Zuid met het initiatief om het in hun wijk liggende Ecopark op te knappen.

Met tal van partijen werkt deze enthousiaste club mensen hun plannen uit om de plek te herontwikkelen. In januari is de vervolgstap gezet. Het speerpunt in hun plannen is ‘natuurlijk bewegen’. Zo wordt er nagedacht over speeltoestellen geschikt voor jong en oud, een uitkijkpunt over de ecozone en het leggen van verbindingen met ander groen in de wijk, zoals het babybos, de appelhof met bijenstal, de kloostertuin en het sportpark Ekersdijk.