Een schone buurt? U kunt daarbij helpen

28 oktober 2020

De herfst is in volle gang en het duurt niet lang of alle blad is van de bomen.

Onderhoud Enschede start weer met het blazen en aanharken. De groenploeg maakt rillen in de plantsoenen en bermen waarna de bladveger het verzamelt en afvoert. Hebt u veel bladafval in uw eigen plantsoen of tuin, dan mag u dit bij de gemaakte bladhopen leggen.

Buurt in Actie aanhanger

Nu de struiken kaal zijn is ook zichtbaar dat er meer zwerfvuil ligt. In Enschede zijn een flink aantal mensen, individueel of in groepjes, actief met het ruimen van zwerfvuil. Ze combineren een gezonde wandeling met het oprapen van het vuil dat ze tegenkomen. Via stadsdeelbeheer is het mogelijk afvalgrijpers in bruikleen te krijgen met de nodige afvalzakken. Wilt u met uw buurt een actiedag organiseren, weet dan dat elk stadsdeel een aanhanger klaar heeft staan vol met harken, bezems, afvalzakken etc. Deze aanhanger wordt gebracht en gehaald en het verzamelde vuil wordt meegenomen. Een mail met een verzoek naar stadsdeelbeheernoordoost@enschede.nl is voldoende.