Eigen geld voor elke wijk in Oost

05 maart 2019

Wijkbudgetten zijn bedoeld om goede ideeën mogelijk te maken.

Veel inwoners in de wijk willen graag een verbetering in eigen straat of buurt of juist iets organiseren wat bijdraagt aan elkaar leren kennen. Door een aanvraag te doen op wijkbudget is er geld om het idee te realiseren.

De gemeenteraad maakt elk jaar geld vrij voor wijkbudgetten. Bewoners kunnen daarmee ideeën realiseren in de eigen buurt of wijk. Van WhatsApp borden in het kader van buurtpreventie tot aan huiswerkbegeleiding of een dagtocht voor senioren. Elk idee is goed, maar niet elk idee wordt (meteen) gehonoreerd. Wijkbewoners beslissen namelijk met elkaar wat bijdraagt aan een betere buurt.

Toetsing

Elke wijk kent een commissie wijkbudget of een toetsingscommissie bestaande uit inwoners van de wijk. Aanvragen worden in deze commissie getoetst op een aantal spelregels die in heel Enschede hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld dat het idee bijdraagt aan een betere veiligheid of leefbaarheid, de sociale samenhang vergroot of het een wijkdienst is waar anderen weer van profiteren. De wijkbudgetcommissie bekijkt de aanvraag en kan afwijzen of een bedrag volledig of deels toekennen.

Aanvragen

Goede ideeën kunnen worden ingediend via de website www.jijmaaktdebuurt.nl. Belangrijk daarbij is dat een idee een breed draagvlak heeft. Buurtgenoten die door middel van een handtekening het idee steunen, dragen bij om akkoord te krijgen op het voorstel.

Initiatiefkracht

Naast wijkbudget beschikt stadsdeel Oost ook over een budget van ongeveer € 28.000 om wijkoverstijgende initiatieven te ondersteunen. Ook hiervoor gelden spelregels. Zo moet het idee meer dan één wijk overstijgen, vernieuwend zijn en draagvlak hebben. Aanvragen voor initiatiefkracht kunnen gericht worden aan stadsdeelmanagementoost@enschede.nl

Bedragen

Wijkbudget 2019

bedragen

Buurtkring Esmarke (buitengebied)

€    5.000

Cascade – Woonwagencentrum         

€    2.700

Dolphia                                              

€    9.100

Eschmarke

€  13.800

Glanerbrug

€  62.200

Ribbelt-Stokhorst-Schreurserve

€  46.300

Velve-Lindenhof

€  29.400

Zuid Oost Enschede (WRZOE)

€  31.600

 

kunstgrasveld

Eén van de initiatieven is het kunstgrasveld in Stokhorst. Met een bijdrage van de school en wijkbudgetten ligt er nu een prachtig sportveld voor de jeugd van de wijk.