Eigen geld voor elke wijk in Oost

18 april 2017

Wijkbudgetten zijn bedoeld om goede ideeën mogelijk te maken. Veel inwoners in de wijk willen graag een verbetering in eigen straat of buurt of juist iets organiseren wat bijdraagt aan elkaar leren kennen. Door een aanvraag te doen op wijkbudget is er geld om het idee te realiseren.

In Enschede wordt vijf jaar gewerkt met wijkbudgetten en in die jaren zijn enorm veel initiatieven gerealiseerd. Van WhatsApp borden in het kader van buurtpreventie tot aan huiswerkbegleiding of een buurtmoestuin. Elk idee is goed, maar niet elk idee wordt (meteen) gehonoreerd. Wijkbewoners beslissen namelijk met elkaar wat bijdraagt aan een betere buurt.

Toetsing

Elke wijk kent een commissie wijkbudget. In deze commissie zitten inwoners uit de wijk. Aanvragen worden in deze commissie getoetst op een aantal spelregels die in heel Enschede hetzelfde zijn. Uit de aanvraag moet blijken of het idee  bijdraagt aan een betere veiligheid of leefbaarheid, de sociale samenhang vergroot of een wijkdienst is waar anderen weer van profiteren. De wijkbudgetcommissie kan de aanvraag  afwijzen of een bedrag volledig of gedeeltelijk toekennen.

Bedragen

In stadsdeel Oost zijn acht wijkbudgetten. Voor 2017 zijn de volgende bedragen beschikbaar:
 

Buurtkring Esmarke (buitengebied) €  5.600
Cascade – Woonwagencentrum €  3.100
Dolphia € 10.300
Eschmarke € 15.600
Glanerbrug € 70.500
Ribbelt-Stokhorst-Schreurserve € 52.500
Velve-Lindenhof € 33.300
Zuid Oost Enschede (WRZOE) € 35.800

Aanvragen

Goede ideeën kunnen worden ingediend via de website jijmaaktdebuurt.nl. Ideeën die vergezeld gaan met handtekeningen van buurtgenoten die het idee ondersteunen, maken meer kans op een bijdrage uit het wijkbudget. 

[Foto: Bijvoorbeeld een straatspeeldag kan uitgevoerd worden met wijkbudget]