Eigen geld voor elke wijk in Oost

18 maart 2020

Wijkbudgetten zijn bedoeld om goede ideeën mogelijk te maken.

Door een aanvraag te doen op wijkbudget is er geld om het idee te realiseren. Elk idee is goed, maar niet elk idee wordt uitgevoerd. Wijkbewoners beslissen namelijk met elkaar wat bijdraagt aan een betere buurt.

Toetsing

Elke wijk kent een commissie wijkbudget of een toetsingscommissie bestaande uit inwoners van de wijk. Aanvragen worden door de commissie getoetst op een aantal spelregels die in heel Enschede hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld dat het idee bijdraagt aan een betere veiligheid of leefbaarheid, sociale samenhang vergroot of een wijkdienst is waar anderen weer van profiteren. De wijkbudgetcommissie kan een bedrag volledig of deels toekennen of afwijzen.

Bedragen

In stadsdeel Oost zijn acht wijkbudgetten. Voor 2020 zijn de volgende bedragen beschikbaar:

Buurtkring Esmarke (buitengebied) €  4.900

Cascade – Woonwagencentrum        €  2.700

Dolphia                                                  €  8.900

Eschmarke                                            € 13.500

Glanerbrug                                           € 60.800

Ribbelt-Stokhorst-Schreurserve       € 45.400

Velve-Lindenhof                                  € 28.800

Zuid Oost (deel in Oost)                     € 30.900

Aanvragen

Goede ideeën kunnen worden ingediend via de website www.jijmaaktdebuurt.nl. Belangrijk daarbij is dat een idee een breed draagvlak heeft. Buurtgenoten die door middel van een handtekening het idee steunen, dragen bij om akkoord te krijgen op het voorstel.

Initiatiefkracht

Naast wijkbudget beschikt stadsdeel Oost ook over een budget van ongeveer € 28.000 om wijkoverstijgende initiatieven te ondersteunen. Aanvragen voor initiatiefkracht kunnen gericht worden aan stadsdeelmanagementoost@enschede.nl.