Enschede Speld voor Maria Yigit

Als blijk van waardering en erkenning voor haar inzet voor de stad heeft Maria Yigit op 5 januari de Enschede Speld ontvangen uit handen van burgemeester Van Veldhuizen.

Maria ontving de speld voor haar jarenlange inzet als wijkraadslid van Velve-Lindenhof en haar bestuursfunctie in de Landelijke Stichting Actieve bewoners (LSA).

Een van haar grote verdiensten is geweest om het jaarlijkse LSA-congres naar Enschede te halen en daarbij alle Twentse gemeenten te betrekken. Haar persoonlijkheid en enthousiasme leidt er toe dat bewonersorganisaties in de doe-stand komen. Niet alleen adviseren en klagen, maar zelf initiatief nemen en acties op poten zetten.