Gewijzigde agenda stadsdeelcommissie Oost 15 januari

11 januari 2019

In de agenda voor de vergadering van de stadsdeelcommissie Oost van 15 januari zijn een aantal wijzigingen.

De volgorde van de agendapunten is licht gewijzigd, en het raadsvoorstel “Aankoop kantine Zuid-Eschmarke” is vanuit de stedelijke commissie verplaatst naar de stadsdeelcommissie Oost (dit staat geagendeerd als voorstel hamerstuk).

De vergadering begint om 19:30 en vindt plaats in restaurant De Refter, Arienshuis, Pater ten Winkelstraat 3 in Glanerbrug. Om 19:30 beginnen we met het koffiehalfuurtje: een ontspannen begin en mogelijkheid om in gesprek te gaan met de commissieleden.

De actuele agenda en achterliggende stukken vindt u op de website van het gemeentebestuur.