Gezocht: de jeugdhelden van Oost

16 mei 2017

Heel veel jongeren in onze gemeente zetten zich op een bijzondere manier in. Daarom verdienen zij het om in het zonnetje te worden gezet.

Het jeugdlintje voor ‘Helden van Enschede’ is een mooie manier om dankjewel te zeggen. Ken jij iemand die deze bijzondere blijk van waardering verdient? Meld hem of haar dan aan.

De uitreiking van het jeugdlintje is op woensdag 22 november 2017. Enschedese helden tot 18 jaar die zich in 2016/2017 belangeloos en op overtuigende wijze hebben ingezet voor de maatschappij komen in aanmerking voor het lintje.

Meld je held

Ken je een jonge held die in 2016/2017 iets bijzonders heeft gedaan voor iemand anders, of zich belangeloos heeft ingezet voor de maatschappij? En wil je hem of haar in het zonnetje zetten? Ga voor meer informatie naar www.enschede.nl/jeugdlintje of naar www.facebook.com/enschedejeugdlintje en meld hem of haar uiterlijk 6 oktober 2017 aan via het aanmeldformulier.