Het betrokken hart van Annelies Futselaar

Foto van het raadslid Annelies Futselaar
17 maart 2021

Ze is het gezicht van de Stadsdeelcommissie Oost, raadslid voor de SP. Geboren in Zwolle maar al sinds ‘74 woonachtig in Enschede.

Moeder van twee kinderen, oma van twee kleinkinderen en betrokken en invoelend bij iedereen die op achterstand dreigt te raken. Annelies Futselaar (69) over lokaal beleid, betrokkenheid, succes en weerstand.

De standpunten van de Socialistische Partij spraken haar aan. Ietwat schoorvoetend meldde ze zich als lid. Als nieuwkomer, zo’n twintig jaar geleden, wilde ze eigenlijk alleen maar het ledenblad bezorgen. Al gauw valt ze op. In 2002 wordt ze voorzitter van de lokale partij, stelt orde op zaken en met de gemeenteraadsverkiezing van 2006 pakt de SP drie zetels in de lokale raad. “Ik vraag me nog af hoe ik het allemaal heb gedaan met een baan en twee thuiswonende kinderen,” aldus Annelies.

Betrokken zijn

Het is tekenend voor de verantwoordelijkheid die ze ervaart. Iets wat ze nu wel eens mist bij anderen.  Ze juicht sociale media toe, maar mist persoonlijke betrokkenheid van mensen bij het lokale beleid. “Politiek wordt ingewikkelder met lastige vraagstukken, maar het oprichten van een partij is weer makkelijk. Mensen verdiepen zich minder. Iedereen is altijd maar druk, druk, druk, maar ik heb ook maar 24 uur in de klok. Ik heb mijzelf veel ontzegd voor de Enschedese politiek. Soms heb ik daar wel eens spijt van.”

Weerstand

Bezieling ligt bij Annelies Futselaar op het sociaal domein. Beleid wat ontzettend van invloed is op het leven van mensen, maar dat het ook met steeds minder geld moet doen.  “Ik stoor mij aan de boodschap dat er geen geld is. De verdeling van het geld is de discussie. Er wordt makkelijker beslist over 15 miljoen voor een weg, dan over een ton voor een gebouwtje in de wijk.” Het gevoel van weerstand ondervond ze ook bij de behandeling van het bestemmingsplan van de moskee. Als voorzitter tussen insprekers en raadsleden leverde ze een belangrijke bijdrage aan de dialoog. In de raadsvergadering haalde het voorstel het niet. “Het is een gebrek aan vertrouwen,” aldus Futselaar. De genoegdoening die ze mist in deze raadsperiode compenseert ze bij een van haar nevenactiviteiten, de Raad voor Levensbeschouwing en religies.  Ze voelt daar een groep mensen die hetzelfde willen: meer respect en saamhorigheid tussen mensen.

Stadsdeelcommissie

Dinsdag 23 maart is er een vergadering van de Stadsdeelcommissie Oost. Op de agenda staan onder andere het thema veiligheid en wijkbudgetten. “Het is een geweldige manier om mensen te betrekken bij de eigen wijk. Ik zou graag zien dat we het meer promoten. We moeten bewoners beter de mogelijkheden laten zien hoe zij zelf initiatief kunnen nemen.” De vergadering is te volgen via de livestream op Enschede.nl.

Op de vraag wat Annelies Futselaar nog wenst voor de toekomst van Oost, weet ze meteen antwoord. Een positieve ontwikkeling voor de moskee. Dat inwoners van Glanerbrug tevreden zijn met de  nieuwe  inrichting van de Gronausestraat.  De hoop dat de jeugd niet wordt uitgesloten. “Wat heb je nodig en hoe kunnen we daarbij helpen?” moet de kernvraag zijn. “Nu inzetten op preventie betekent dat je later geen dure zorg hoeft aan te bieden.” Of ze bij de volgende gemeenteraadsverkiezing weer kandidaat is voor de SP laat de politica onbeantwoord. “Dat weet alleen ik,” zegt ze met een lach.