High Tea met vrijwilligers Alifa Welzijn Ouderen

ouderen in Oost op de high tea
14 mei 2019

Zo’n 25 vrijwilligers maakten gebruik van de uitnodiging voor de high tea van Stadsdeel Oost en Alifa Welzijn Ouderen.

Aan gesprekstafels gingen de vrijwilligers in gesprek over wat zij tegenkomen in hun werk. Van problemen op woongebied, meedoen aan activiteiten, vervoer en eenzaamheid. Duidelijk werd dat onder ouderen onbekend is wat er allemaal in de eigen wijk en buurt te doen is. Deelnemen aan activiteiten is wel moeilijk als mensen minder mobiel zijn. Het vervoer om ergens naartoe te gaan is veelal een probleem. In veel wijken is een buurtkamer voor sociaal contact, maar het succes ervan hangt af van de vrijwilligers die de activiteiten organiseren.

Leerpunten

Er is veel behoefte aan sociaal contact. Vaak gaat het om een gezellig praatje. Kennis van het netwerk dat hulp kan bieden ontbreekt veelal bij ouderen, maar ook de vrijwilliger wil meer van weten over professionele hulplijnen. Op woongebied zou het goed zijn als er meer woonvormen komen waar oudere mensen kunnen wonen. Ook rekenhulp is gewenst zodat men weet wat de woonlasten zijn als je van een huisje naar een gelijkvloerse woning gaat. Bij veel mensen is onbekend dat er tegemoetkomingen zijn.

Ervaringen delen

Voor veel deelnemers was de middag nuttig. Er werden ideeën en ervaringen uitgewisseld. “Als vrijwilliger doe je veel alleen en het werk kan ook emotioneel belastend zijn. Elkaar vaker zien en bijpraten is echt wenselijk,” aldus een deelneemster.