Inzameling van herfstbladeren in uw wijk

15 november 2016

Net als vorig jaar ruimt de gemeente in twee rondes de herfstbladeren op in uw wijk. De eerste ronde is in november of december en de tweede ronde begin 2017.

De gemeente plaatst informatieborden voor de ophaalronde in uw wijk. Het is geen probleem als u in deze week het blad uit uw eigen voor- en achtertuin toevoegt.

Voorafgaand en tijdens de ophaalronde zal de gemeente borden plaatsen met de tekst “Deze week ruimen wij het blad op bij u in de wijk”. De borden worden aan het begin van uw wijk geplaatst op hoofdwegen.

Wilt u weten in welke week uw wijk aan de beurt is bekijk dan de Planning bladruimen 2016.PDFplanning-bladruimen-2016.pdf 

Eigen bladeren

In de ophaalweek mag u bladeren uit eigen tuin of zelf aangeveegd van de straat op de verzamelplaatsen (plekken waar u ziet dat de gemeente zelf het verzamelde blad neerlegt) of op de grasstrook neerleggen. Let daarbij in elk geval op de volgende aandachtspunten:

  • Maak niet te hoge hopen blad.
  • Bewaar wat afstand tot eventuele bomen.
  • Zorg dat er geen takken bij het blad zitten.

Geen bladkorven

Bladeren worden niet meer opgehaald na de gemelde periode. Ook werkt de gemeente Enschede niet met bladkorven. Daarin werd teveel ander (tuin-)afval gestort.

In alle gevallen blijft de veiligheid van de openbare ruimte belangrijk. Onderhoud Enschede is elke week actief om onveilige situaties bladvrij te houden. Kent u een onveilige situatie door vallend blad, denk aan gladheid in bochten, dan kunt u dit melden bij de gemeentelijke via de link Melding openbare ruimte

Alle informatie over de veranderingen in de openbare ruimte, zoals over de aanpak rond de inzameling van herfstbladeren, vindt u op www.enschede.nl/veranderingenopenbareruimte