Keurmerk Veilig Ondernemen in Glanerbrug

Door intensiever samen te werken met ondernemers, politie, brandweer en gemeente willen de winkeliers van Glanerbrug stap voor stap toewerken naar een veiliger winkelgebied.

De eerste stap is gezet. Op donderdag 5 april ondertekenden de partners een convenant in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Veilige en prettige omgeving

Bedrijventerreinen en winkelgebieden komen voor KVO-certificatie in aanmerking als de betrokken partijen gezamenlijk afspraken maken om overlast en criminaliteit aan te pakken. Met maatregelen zoals (overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandbeveiliging zorgt het KVO voor een schone, goed onderhouden, veiliger en prettiger omgeving. Bovendien maakt het KVO de aanpak van criminaliteit en brandveiligheid voor de politie en brandweer een stuk effectiever. Hoog op het prioriteitenlijstje staat het ontwikkelen van een veiligheidsapp.

Duurzame samenwerking

De kracht van het Keurmerk Veilig Ondernemen is het stappenplan. In vier stappen worden de betrokken partijen samengebracht, de veiligheidsproblemen geanalyseerd en gezamenlijk afspraken gemaakt over maatregelen. Deze maatregelen worden vervolgens uitgevoerd, geëvalueerd en - indien nodig - bijgeschaafd. Uitgangspunt binnen dit KVO-proces is een duurzame samenwerking tussen alle betrokken partijen. Naarmate meer stappen zijn gezet en het winkelgebied aanmerkelijk is verbeterd worden er sterren toegekend. Maximaal kunnen vijf sterren worden gehaald.