Koen Bleumink stelt zich graag aan u voor.

Koen Bleumink
18 maart 2020

Maak kennis met de teamleider van stadsdeelbeheer Oost

Ik ben Koen Bleumink en per 1 maart mag ik teamleider zijn van beheer stadsdeel Oost. Hiervoor ben ik 20 jaar bij het waterschap Vechtstromen werkzaam geweest. Samen met mijn team van 3 wijkbeheerders en een projectmedewerker ben ik verantwoordelijk voor een integraal beheer en onderhoud van de openbare ruimte in het oostelijke deel van Enschede. In samenwerking met buurtbewoners en partners in het stadsdeel zorgen de medewerkers van Stadsdeelbeheer voor een leefomgeving die schoon, heel en veilig is.

De dagelijkse werkzaamheden van stadsdeelbeheer bestaan uit de volgende taken:

  • netheid van de woonomgeving bevorderen,
  • onderhoud van groen, verharding en straatmeubilair,
  • aanvraag van in- en uitritten, verkoop van groenstroken voor particulieren
  • afhandeling van klachten over groenonderhoud, stoeptegels, defecte lampen, rioolbreuk, etc.

Heeft u een melding voor ons? Laat het ons weten via enschede.nl/meldingopenbareruimte.nl.