Lindes bomenlaan Erve Spiele

16 september 2019

Zo’n veertig betrokken bewoners uit Park Stokhorst en Ribbelt hebben 9 september met elkaar keuzes gemaakt over herstel van de bomenlaan naar het vroegere Erve Spiele.

Dit voorjaar zijn 24 kastanjes geveld aan de oostkant van de laan. De nieuwe laan wordt aangeplant met lindes. Een boomsoort die beter bestand is tegen droge en natte periodes en niet gevoelig is voor ziekten.

De paardenkastanjes zijn begin 1900 als sierboom geplant aan de oprijlaan van boerderij Erve Spiele. In de jaren ‘70 is de boerderij gesloopt en is Park Stokhorst gerealiseerd. De leeftijd van de bomen en de geconstateerde kastanjebloedingsziekte maakt dat een groot deel van de bomen in de laan gevaar opleveren of binnen enkele jaren afsterven. Tot verdriet van velen is de oostkant van de laan volledig geveld. De gezondheid van de bomen aan de westkant van de laan wordt elk kwartaal bekeken.

Nieuwe laan

Enschede wil de laan behouden voor de wijk en als herinnering naar de vroegere boerderij. Kastanjes terugplaatsen op de besmette grond is niet succesvol. Uit meerdere inheemse soorten als eik, beuk en walnoot kwam uiteindelijk de linde als meest gewenst naar voren. Een sterke boom die redelijk snel weer een volle kroon heeft. Om meer kleur en insecten aan te trekken is nog besproken of meerdere lindesoorten een laan kunnen vormen. Daar is wat ruimte in als het geheel maar een statige laan vormt. Om de biodiversiteit te bevorderen worden in het ontwerp plantvakken en bloemenlinten meegenomen.

Kastanjelaan

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolg

Het ontwerp wordt nog aan de betrokkenen voorgelegd. Als er geen bezwaren zijn, zal het werk van uitgraven van de wortels, bodemverbetering en aanplant worden aanbesteed. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan voor de winter invalt de bomenrij aangeplant zijn. Begin 2020 krijgen de bewoners een uitnodiging om te praten over de toekomst van de westkant van de laan. Mocht er in de toekomst het besluit vallen dat dit deel van de laan niet behouden kan blijven, dan wordt het ontwerp van de lindelaan doorgezet.