Nieuw Lentepad en metamorfose Eschmarketunnel

27 juni 2016

Binnenkort starten de werkzaamheden aan het Lentepad. De weg, die nu dienst doet als fietspad tussen de Gronausestraat en het treinstation De Eschmarke, wordt verbreed, geasfalteerd en verbonden met de vier woningen in dit gebied.

De fietstunnel naar station Eschmarke ondergaat een metamorfose. Door een beschildering met bramen en boomkikkers is de tunnel straks één met de ecologische omgeving.

De werkzaamheden aan het Lentepad starten in de week van 4 juli. De bewoners van de aanliggende percelen aan o.a. de Dommertweg en Veldzichtweg, hebben sinds de aanleg van de ecozone een pad van halfverharding. Doordat verdere bebouwing uitbleef in het uitbreidingsplan Eschmarke is er nooit een goede ontsluitingsweg gerealiseerd. De oplossing is gevonden in het verbreden en asfalteren van het Lentepad naar het station Eschmarke. Het Lentepad zal ook dienen als als calamiteitenroute voor het AZC Esmarkeveld.

Boomkikkers

De ecologische zone is het woongebied van een unieke populatie boomkikkers. Het grasgroene kikkertje is te vinden op de harde bladeren van bramen en struiken, waar het geniet van de zon of in alle rust insecten wil vangen. De boomkikker is de inspiratie geweest van kunstenaar Marco Merlijn die een ontwerp instuurde voor verfraaiing van tunnels en geluidsschermen. Hij en andere kunstenaars gaan op verschillende plekken in de stad aan de slag om deze onprettige locaties te verfraaien. Het kunstwerk op de Eschmarkertunnel is bijna afgerond en zeker het bekijken waard.