Nieuw onderkomen voor diensten Stadsdeel Oost

gebouw van de Huifkar
24 juni 2020

Het servicecentrum Oost aan de Gronausestraat verhuist dit najaar naar de hoek Zuid Esmarkerrondweg - Keppelerdijk, het gebouw waar momenteel De Huifkar in is gevestigd.

Het huidige kantoor aan de Gronausestraat is te groot voor de dienstverlening op stadsdeelniveau. In totaal werken zeventig mensen in het servicecentrum. In andere stadsdelen is hetzelfde beeld. Reden voor de gemeenteraad om de grote servicecentra vrij te spelen en de dienstverlening in kleinere gebouwen onder te brengen. Het markante gebouw met de glazen gevels aan de Gronausestraat wordt verbouwd voor Innova, de school die nu nog aan de Hofstedeweg is gevestigd.

Gemeentelijke dienstverlening

De kracht van stadsdeelgewijs werken is dat de belangrijkste contactambtenaren dichtbij de inwoners staan. Het servicecentrum is de basisplek voor wijkcoaches, wijkbeheerders en wijkregisseurs. Van daaruit gaan zij naar afspraken, huisbezoek of ontvangen zij mensen uit het netwerk. In het servicecentrum hebben ook medewerkers van de politie, sportregisseurs en welzijnswerkers de mogelijkheid te werken.

Stadsdeelcommissie

Enschede kent voor elk stadsdeel een stadsdeelcommissie met vertegenwoordigers uit de gemeenteraad en een stadsdeelwethouder. Elke zes weken vergadert de stadsdeelcommissie over onderwerpen uit de wijken. Het servicecentrum is in veel gevallen ook het vaste adres voor inloop- of inspraakavonden.

De verhuizing is gepland voor eind september. In die periode zullen ook alle contactgegevens bekend zijn. Nader informatie daarover volgt.