NL Doet: stadsdeel Oost in actie bij ‘t Volbert

13 maart 2017

De oranje hesjes aan en kruiwagens, schoppen en harken van de kar. Medewerkers van stadsdeel Oost hebben vrijdag 10 maart gesjouwd, gespit, en gesnoeid bij de wijkboerderij ’t Volbert in Stokhorst.

Aan het eind van de middag lag het buitenterrein er weer opgeruimd en netjes bij. Het voorjaar kan doorbreken.

De wijkteams in Oost, stadsdeelbeheer, stadsdeelmanagement en stadsdeelwethouder kiezen elk jaar een locatie om in het kader van NL DOET een bijdrage te leveren aan verbetering in het stadsdeel. Dit jaar is gekozen voor boerderij ’t Volbert. De locatie ligt aan de parkeerplaats van het nieuwe winkelcentrum Stokhorst dat eind maart opent. “Als de bezoekers hier straks parkeren moet het erf wel uitnodigen, “ aldus Jeffrey Brinkman, wijkregisseur van Ribbelt-Stokhorst. “Het terrein voor de boerderij en de bijgebouwen is een rustpunt in de wijk. De hoge bomen zijn indrukwekkend.”

Grind en dahlia’s

Met meer dan twintig personen is er driftig geharkt en gesnoeid. Ruim twee grote containers aan blad en takken zijn verwijderd. De paden en het terrein voor de scouting zijn voorzien van een nieuw laag grind en bij het hoofdgebouw zijn dahlia’s gepoot. Jeffrey Brinkman: “Boerderij ’t Volbert vormt een ontmoetingspunt voor wijkbewoners. Er zijn verenigingen die hier onderdak hebben en er is een actieve scoutinggroep. ’t Volbert wordt de ontmoetingsplek in de wijk waar jong en oud binnenloopt en leuke dingen organiseert.”

Dik tevreden

Met de bijdragen van alle medewerkers en wethouder  kijkt het bestuur van ’t Volbert dik tevreden terug op het resultaat. Het terrein is opgeschoond en met wat extra inzet van vrijwilligers en buren  is het goed te onderhouden. Op 6 april houdt ’t Volbert voor iedereen in de wijk een inloopavond om vrijwilligers te werven. Ook voor de buitenruimte worden nog mensen gezocht. De avond begint om 19.30 uur.