Opruimen herfstbladeren

herfstbladeren informatiebord
26 november 2019

Net als vorig jaar worden de herfstbladeren in 2 rondes opgeruimd

De eerste ronde is inmiddels gestart. De tweede ronde is begin 2020. De gemeente probeert de overlast en onveiligheid door vallende bladeren zoveel mogelijk te beperken. Bij het opruimen van blad ligt de prioriteit bij de verkeersveiligheid. Hoofdwegen en hoofdfietspaden worden als eerste bladvrij gemaakt. Meldingen over herfstbladeren worden dan ook alleen in behandeling genomen als het gaat om onveilige situaties. 

Tijdens de bladvalperiode verzamelt de gemeente het gevallen blad op daarvoor geschikte plekken in de wijk. Op het moment dat het meeste blad van de bomen is, haalt de gemeente het blad machinaal op. Wanneer de gemeente bij u in de wijk komt, kunt u zien aan de informatieborden die aan het begin van de wijk op hoofdwegen worden geplaatst. Op dit moment wordt het blad geruimd in de wijken Dolphia en Cascade. Volgende week is de vlinderbuurt aan de beurt.

In deze ophaalweek kunt u deze verzamelplekken ook gebruiken voor het blad uit uw eigen tuin of straat (als de groene container vol zit of er geen mogelijkheid is voor een composthoop). Blad dat buiten de aangekondigde periode in de openbare ruimte wordt neergelegd, haalt de gemeente niet op. U kunt het (grof) tuinafval ook gratis wegbrengen naar het afvalbrengpunt. 

Om het blad machinaal op te kunnen rapen:

mogen de bladhopen niet te hoog zijn;

moet er enige afstand zijn tot de bomen; 

mogen er geen takken bij het blad zitten, omdat deze de machines beschadigen.

Kijk voor meer informatie ook op enschede.nl/openbare-ruimte.nl