Palen vervangen barriers Diekmanterrein

paaltjes parkeerplaat Diekman
12 december 2018

Na jaren van overlast van crossende auto’s zijn deze week de aanpassingen op het parkeerterreinen van Het Diekman afgerond.

Na een breed participatieproces onder leiding van stadsdeelbeheer en de wijkregisseur is gekozen voor een knip in de parkeerterreinen en routering door paaltjes.

Het proces is twee jaar geleden gestart met overleggen waar bewoners, sportverenigingen en ondernemers bij betrokken waren. Een pilot met barriers toonde de effectiviteit aan. De tijdelijke barriers zijn vervangen voor definitieve palen en duidelijke belijning. Een goede verwijzing naar de nieuwe parkeerplaatsen op de Van Deinselaan wordt nog uitgevoerd.