Prachtig resultaat Doen!Beurs in oostwijken

21 februari 2017

Donderdag 9 februari is voor de inwoners van de wijken Glanerbrug, Dolphia, Eschmarke en Varvik-Diekman de Doen!Beurs gehouden.

Deze beurs heeft als doel mensen actief te laten bijdragen in de samenleving. Dat kan zijn door scholing, vrijwilligerswerk of betaald werk. Ruim vierhonderd mensen waren uitgenodigd. Driehonderd van hen kwamen naar de beurs en hebben zich ergens voor ingetekend. Een fraai resultaat van deze zesde Doen!Beurs in Enschede.

Zelf kiezen

In Café Nationaal in Glanerbrug stonden veertig kramen van diverse organisaties. Van dorpsraden, muziekverenigingen, begraafplaats tot sportverenigingen en uitzendbureaus. De bezoekers informeerden wat de organisaties bieden en maakten de afweging of dit past bij hun eigen vermogen en talent. Projectleider Raymond Schurink: “De kracht van de Doen!Beurs is dat mensen zelf kunnen kiezen. Voorheen werden mensen ergens naartoe verwezen. Als je dat niet kunt of je vindt het niet leuk, dan is er geen motivatie. Die is groter als je zelf uit een groot aanbod kunt kiezen.”

Participatiewet

De Doen!Beurs geeft in Enschede een invulling aan de Participatiewet. Daarin is vastgesteld dat mensen die langdurig in de bijstand zitten iets moeten bijdragen aan de samenleving. Voorafgaand aan de beurs krijgen deelnemers uitleg over de participatiewet. Deze bijeenkomst werd door 120 belangstellenden vrijwillig bezocht. De Doen!Beurs zelf is verplicht. Wie een brief ontvangt, moet komen en is verplicht bij een organisatie in te tekenen.

Meedoen is leuk

De mensen die binnenkort iets gaan ondernemen, zullen nieuwe ervaringen opdoen. Iets doen en ergens bij horen wordt door veel mensen belangrijk gevonden als het gaat om het ervaren van geluk. De mensen die niet zijn gekomen krijgen een laatste oproep en kunnen zich alsnog inschrijven bij een organisatie. Mensen die niet willen, krijgen een sanctie. Dat kan betekenen dat de uitkering verlaagd wordt.

Iedereen welkom

Het komende jaar wordt in elk stadsdeel één of twee Doen!beurzen georganiseerd. De eerstvolgende is op 16 maart in Atak. Mensen die geen uitnodiging ontvangen, maar wel geïnteresseerd zijn om iets te doen bij een organisatie in de eigen buurt, zijn van harte welkom!