Presentatie plan ‘Fietsveiligheid Gronausestraat’

04 maart 2020

Zet het vast in uw agenda: dinsdagavond 17 maart 2020 presenteert het fietsveiligteam Gronausestraat het plan om deze straat veiliger te maken voor fietsers.

De afgelopen maanden is het fietsveiligteam druk bezig geweest met het bedenken en uitwerken van een plan om de fietsveiligheid van de Gronausestraat te verbeteren. Het fietsveiligteam bestaat uit ondernemers, aanwonenden en gebruikers van deze straat. Samen is het ze gelukt om te komen tot een concreet plan waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met ieders wensen en ideeën.

Bent u benieuwd welke aanpassingen er worden gedaan aan de Gronausestraat?

Kom dan op 17 maart vanaf 19.15 uur naar het Ariënshuis aan de Pater ten Winkelstraat 3 in Glanerbrug. Wethouder Stadsdeel Oost, Niels van den Berg, opent de avond. Ondernemer Marc Oonk presenteert namens het fietsveiligteam het plan. Daarna is er voor iedereen gelegenheid om het plan te bekijken en vragen te stellen. Rond 21.00 wordt de avond afgesloten.

Graag tot 17 maart!