Proef met verkeersremmers op Diekmanparkeerplaatsen

16 maart 2017

Op het Diekmanterrein zijn verschillende vormen van overlast. Situaties die al lang spelen en leiden tot ergernis. Vooral het hard rijden en slippen op het terrein geeft veel overlast.

In 2015 en 2016 zijn snelheidsmetingen op het terrein gedaan die het harde rijden bevestigen. Op 15 december 2016 en op 25 januari 2017 zijn er bijeenkomsten geweest waarvoor bewoners en ondernemers uitgenodigd waren.

Bijeenkomst van 15 december

Tijdens de bijeenkomst op 15 december 2016, gaven bewoners en ondernemers aan dat de inrichting van het terrein (lange rechte wegen) uitnodigt tot hard rijden en slippen. Daarnaast wordt er ook overlast ervaren door rondhangen en daarmee samenhangend ook door vandalisme en zwerfvuil. De gemeente gaf aan dat uit de snelheidsmetingen naar voren kwam dat er vooral in de avonduren hard wordt gereden op het terrein.

Gezamenlijk conclusie was dat het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen, de meest snelle en betaalbare manier is om overlast van hard rijden tegen te gaan.

Bijeenkomst van 25 januari

In de bijeenkomst van 25 januari 2017 is gezamenlijk gekozen voor een pakket maatregelen die het hard rijden en slippen tegen moeten gaan. Het voorstel is om de lange rechte wegen en verbindingen te knippen waardoor het voor automobilisten niet meer mogelijk is om met een hoge snelheid over het terrein te rijden. Ook worden vluchtwegen beperkt, waardoor de politie sneller op de plek is van de overlast en beter kan handhaven.

Voorstel voor knippen van wegen

Op bijgevoegde tekening (pdf) is te zien wat de aanpassingen zijn.
PDFdiekman-parkeerterrein-met-rijroutes.pdf

  • De grote afzetting bij de klimhal zorgt voor afzonderlijke in- en uitritten.
  • Blokkades onderaan de eerste serie parkeervakken voorkomt crossen over de parkeerplaats.
  • Blokkade aan het eind van de Diekmanhal dwingt automobilisten linksaf te slaan.
  • Blokkade voor het Baken zorgt voor een doodlopende straat voor Vakschool Het Diekman

Planning

De verkeersremmende maatregelen worden eind maart geplaats en blijven staan tot eind september. Het gehele Diekmanterrein blijft voor bussen en vrachtwagens goed bereikbaar. Dit is met behulp van computermodellen gecontroleerd. De praktijk moet dit nog wel bevestigen. De gemeente zorgt voor een goede verwijzing van de gewijzigde verkeerssituatie.

Evaluatie

Gedurende de zomer worden de ervaringen verzameld en geëvalueerd. U kunt uw bevindingen mailen naar de wijkbeheerder: hans.schutte@enschede.nl. We benadrukken dat bijgevoegd voorstel is overeengekomen met iedereen die de moeite heeft genomen mee te denken. Het plan wordt niet gewijzigd. Ontstane situaties die zorgen voor problemen, hebben natuurlijk onze aandacht.

Structurele oplossing

De tijdelijke opstelling en de bevindingen vormen de basis om met elkaar in gesprek te gaan over structurele aanpassingen. Daarbij moeten we ook met elkaar in gesprek over wie, op welke manier kan investeren in verbeteringen.