Stadsdeelcommissie Oost

20 januari 2021

Op dinsdag 2 februari vergadert de stadsdeelcommissie Oost.

Deze vergadering is online. Op de agenda staat onder andere het bestemmingsplan Eschmarke-Dolphia en een toelichting op de doorontwikkeling van de wijkwijzers.

U kunt de vergadering volgen via de livestream op enschede.nl/bestuur. Via dit tabblad op de website kunt u ook de volledige agenda bekijken van de vergadering. Wilt u inspreken bij een onderwerp of het woord over een onderwerp dat niet op de agenda staat, dan kunt u dit tot 2 februari, 10.00 uur kenbaar maken bij de secretaris van de vergadering mevrouw Van Proosdij, via n.vanproosdij@enschede.nl