Stadsdeelcommissie Oost op 29 november

23 november 2016

In gesprek over nieuwe netwerken in de wijk

Partners en uitvoerders in stadsdeel Oost gaan met elkaar in gesprek over de opzet en invulling van nieuwe netwerken in wijken en buurten. De wereld verandert en behoeftes verschuiven. Er ontstaan wijkbedrijven, buurthuizen nieuwe stijl en sportverenigingen en culturele verenigingen gaan mee in een veranderende rol. Aan tafel wethouder Jurgen van Houdt en vertegenwoordigers van nieuwe initiatieven. Gespreksleider is wethouder Jeroen Hatenboer.

In de stadsdeelagenda Oost is te lezen wat dit stadsdeel wil bereiken op het speerpunt Zorg en ondersteuning. Het inrichten van nieuwe buurtnetwerken op allerlei terreinen is daarbij van belang. In het hele stadsdeel ontstaan nieuwe structuren en wijkbedrijven. Sportverenigingen die maatschappelijke opgaven uitvoeren, een wijkcentrum met een sociale hypotheek en een  wijkdienstencentrum om jongeren aan werk te helpen.

Actief luisteren

Het thema wordt besproken aan de tafel met mensen die werken of vrijwilliger zijn in de wijk. De raad luistert actief mee en stelt vragen. De portefeuillehouder op dit onderwerp is erbij om vragen te beantwoorden, te vernemen wat er aan initiatieven zijn in stadsdeel Oost en om belemmeringen weg te nemen voor verdere ontwikkelingen. Ook het publiek kan actief meepraten.

Bent u betrokken, dan mag u dit niet missen. U bent welkom op 29 november om 19.30 uur in de brasserie van Bruggerbosch aan de Gronausestraat 752.

Andere punten

De discussie duurt maximaal anderhalf uur. Na 21.00 vergadert de stadsdeelcommissie nog over andere punten namelijk de fietsbrug bij het Euregioterrein en over de omgevingsvergunning voor een tandartspraktijk aan de Gronausestraat 1070. Bekijk hier voor de volledige agenda.