Subsidie voor innovatieve wijkoverstijgende ideeën

16 oktober 2019

Heeft u een vernieuwend idee of een idee dat uw wijk- of dorpsgrenzen overstijgt en dat voor veel mensen in het Stadsdeel iets oplevert? Hiervoor is geld beschikbaar.

De gemeenteraad stelt elk jaar budget beschikbaar voor de wijken en stadsdelen. Bij elkaar bijna 1 miljoen euro. Bij veel mensen is bekend dat er wijkbudget is dat voor allerlei activiteiten of verbeteringen in de wijk kan worden aangevraagd.

Het budget initiatiefkracht is minder bekend. Toch zijn er de laatste jaren mooie initiatieven tot stand gekomen mede dankzij financiering van initiatiefkracht. Denk aan de verfraaiing van de rotonde in de Oostweg, verbetering van het ecopark en onlangs, een bijdrage voor een speeltoestel in ‘t Wooldrikspark voor kinderen met een handicap.

Aanvragen

Alle mensen, clubs of verenigingen kunnen een aanvraag indienen. Initiatiefkracht is niet bedoeld om commerciële activiteiten mogelijk te maken. Er zijn wat kaders en spelregel. Zo mag het initiatief zich niet beperken tot één wijk, moet het idee vernieuwend zijn en er moet voldoende draagvlak voor zijn. Een idee dat in aanmerking komt voor initiatiefkracht wordt behandeld door de commissie initiatiefkracht. Het idee mondeling toelichten behoort tot de mogelijkheden.

Ideeën indienen

Uw idee kunt u rechtstreeks indienen via de website jijmaaktdebuurt.nl/ideeen. Doe dit wel onder vermelding van initiatiefkracht, zodat duidelijk is dat uw idee daar betrekking op heeft. Ook kunt u het initiatief indienen bij Stadsdeelmanagement Oost. Bij vragen of hulp bij de voorbereiding is het stadsdeelmanagement altijd bereikbaar via stadsdeelmanagementeoost@enschede.nl