Themagesprek over Werken en Meedoen in stadsdeelcommissie op 27 juni

13 juni 2017

Het eerste deel van de stadsdeelcommissievergaderingen in Oost wordt altijd benut voor het verdiepen van één van de speerpunten uit de stadsdeelagenda. Deze maand is het thema Werken en Meedoen.

Raadsleden, wethouder Patrick Welman (portefeuillehouder Werk & Inkomen) en gasten gaan met elkaar in gesprek over de mogelijkheden en belemmeringen die er zijn om actief mee te kunnen doen in de samenleving. En de mogelijkheden die er zijn om zelf te kunnen werken aan het verdienen van een eigen inkomen.

De avond is vooral interessant voor mensen die langdurig thuis zitten en hun patroon willen doorbreken. In verschillende wijken bloeien diverse bewonersinitiatieven op waar mensen bij aan kunnen sluiten. Vaak is dit een eerste begin om nieuwe contacten op te doen, te ontdekken wat je goed kunt, cursussen te volgen en aan de slag te gaan.

Iedereen telt mee

In de stadsdeelagenda van Oost is opgenomen dat iedereen de mogelijkheden moet hebben om mee te kunnen doen en van betekenis te kunnen zijn voor anderen. Als er belemmeringen in de weg zitten, dan moeten die weggenomen worden. Iedereen telt mee en iedereen doet mee. Om dat te bereiken worden wijkprojecten ondersteund. Meestal vormen deze projecten de eerste stap naar verdere ontwikkeling. Een aantal mensen van wijkprojecten schuift aan en vertelt waar hun ambities liggen en wat ze kunnen doen voor mensen in de eigen wijk.

Waar en wanneer

De stadsdeelcommissievergadering wordt gehouden in wijkboerderij ’t Volbert, midden in de wijk Stokhorst. De boerderij is bereikbaar via de parkeerplaats van de EmTé aan de Magnoliastraat. De avond begint om 19.30 uur. De themabijeenkomst Werken en Meedoen duurt tot 21.00 uur. Daarna behandelt de stadsdeelcommissie nog andere agendapunten. U bent van harte welkom. De koffie staat klaar!

Wijkboerderij ’t Volbert is de locatie van de stadsdeelcommissievergadering op 27 juni om 19.30 uur.

Wijkboerderij ’t Volbert is de locatie van de stadsdeelcommissievergadering op 27 juni om 19.30 uur.