Tijd voor een andere tuin

Groene tuin in de wijk de Cascade
23 juni 2021

De gemeente stimuleert inwoners om een groene tuin aan te leggen.

Meer groen en minder stenen zorgen voor een beter leefklimaat en minder hitte in warme perioden. Het streven wordt in heel Nederland omarmt en daarom is er het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen. 
Enschede staat op plaats 18 in de ranglijst. Ruim 9000 tegels hebben plaats gemaakt voor bloeiende borders, geveltuintjes, waterlopen en gras. Wilt u ook een stukje van uw tuin omzetten in beplanting? De gemeente helpt mee.

Overgebleven tegels

Wie na het herinrichten met een partij bestrating achterblijft kan dit melden op nk-tegelwippen.nl. De gemeente zorgt dan dat de overgebleven tegels worden opgehaald. Het materiaal wordt opgeslagen en bij renovatieprojecten hergebruikt. Van niet geschikt materiaal wordt betonpuin gemaakt. Zo dragen we bij aan hergebruik. Wat niet nieuw nodig is, hoeft niet te worden gemaakt en dat scheelt een boel energie in productieprocessen en vervoer. 

De gemeente doet mee

Ook in de openbare ruimte zijn projecten waarbij steen wordt omgezet naar groen. In Cascade bij de Kanaaljuffer of de groene borders in de binnenstad. Hebt u een idee van minder tegels naar meer groen in uw eigen woonstraat of omgeving; neem dan contact op met stadsdeelbeheernoordoost@enschede.nl