Vergadering Stadsdeelcommissie Oost

de raadszaal in het Stadhuis in Enschede
12 januari 2022

De stadsdeelcommissie Oost vergadert op 25 januari

Het is nog niet bekend of de coronamaatregelen voor samenkomsten verlengd worden. Zodra dit bekend is melden we via de website enschede.nl/bestuur of de vergadering digitaal, met een beperkte samenstelling of vrij toegankelijk wordt gehouden.

Op de agenda staan onder andere herontwikkeling sportcampus Diekman en het vaststellen bestemmingsplan Moskee Kuipersdijk. U kunt de vergadering van de stadsdeelcommissie live volgen via de livestream op www.enschede.nl/bestuur.