Voortgang nieuwe moskee

22 februari 2016

De gemeenteraad heeft in 2013 ingestemd met de verkoop van een kavel op de hoek Kuipersdijk/wethouder Beversstraat voor de bouw van een nieuwe moskee. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden.

Deze voorwaarden worden vastgelegd in een kadernotitie. Hierin staan afspraken tussen de moskeebesturen, bewoners en gemeente over het gebouw, parkeren/verkeer, de gebedsoproep en ondersteunende functies. De afgelopen maanden is er intensief overleg geweest met de bouwcommissie van de moskee, de werkgroep Kuipersdijk, de wijkraad Zuid-Oost Enschede en de gemeente over de kadernotitie.

De nieuwe moskee vervangt twee verouderde Turkse moskeeën in Enschede en krijgt ongeveer 650 gebedsplekken.

Hoe is het met de kadernotitie?

Op 4 februari was de ‘concept-kadernotitie moskee met verenigingsgebouw’ gereed en deze is dezelfde avond gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst in het Stadhuis. De concept-kadernotitie is niet door het college van Burgemeester en wethouders vastgesteld. Het is een eerste versie. Bedoeld om meningen op te halen en te horen of er punten zijn die nog duidelijker moeten worden omschreven. Het aanscherpen van de concept-kadernotitie gebeurt tot 4 maart.

Waar vindt u de kadernotitie?

Die vindt u onder Kadernotitie op de pagina Turks Cultureel Centrum (onder stadsdeel Oost op www.enschede.nl). Heeft u niet de mogelijkheid om de stukken via internet te downloaden, neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer: 14 053

Hoe zit het met de gebedsoproep?

De gemeenteraad heeft aangegeven dat de moskeebesturen en bewoners gezamenlijk afspraken moeten maken over de gebedsoproep. Zowel over het aantal oproepen per week als over het geluidsniveau. Er is momenteel nog geen overstemming bereikt over de gebedsoproep, daarom staan hierover nog geen afspraken in de kadernotitie. Als er alsnog afspraken worden gemaakt dan kunt u deze vinden op de pagina Turks Cultureel Centrum (onder stadsdeel Oost op www.enschede.nl). Alle omwonenden ontvangen hierover bericht per post.

Heeft u een vraag of mening?

Op de pagina Turks Cultureel Centrum (onder stadsdeel Oost op www.enschede.nl) vindt u onder het kopje ‘Meer informatie’ de meest gestelde vragen over de concept-kadernotitie.

Wat gebeurt er met de vragen en zienswijzen?

Alle zienswijzen en vragen die voor 4 maart binnengekomen worden als bijlage bij de kadernotitie aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders en aan de gemeenteraad. U kunt dan, evenals het college en de gemeenteraadsleden, zien of de concept-kadernotitie is aangepast naar aanleiding van alle vragen en zienswijzen.

Wie neemt het besluit?

Op dinsdag 8 maart behandelt het College van Burgemeester en Wethouders de definitieve kadernotitie. Vervolgens mag de gemeenteraad hierover een oordeel geven. De gemeenteraad besluit uiteindelijk over de kadernotitie. Dat doet zij in twee stappen. Eerst wordt de kadernotitie besproken in de stadsdeelcommissie Oost op dinsdag 22 maart. Vervolgens wordt het definitieve besluit genomen in de gemeenteraadsvergadering op maandag 18 april.