Wat kunnen wij voor u doen in Stadsdeel Oost?

Stadsdeel Oost kenmerkt zich door een grote mate van diversiteit. Oost bestaat uit ruim 38.000 inwoners verdeeld over zes wijken, een bedrijventerrein en het dorp Glanerbrug. Elk met unieke eigenschappen en behoeften.

Door op stadsdeelniveau te werken staan we dicht op de samenleving. Dat gebeurt op de terreinen van zorg, welzijn, onderhoud van openbare ruimte en groenbeheer.

Stadsdeelmanagement

Stadsdeelmanagement zorgt voor de verbinding van gemeente met andere partners in de wijk, zoals woningcorporaties, politie, maar ook scholen en sportverenigingen. Stadsdeelmanagement zet zich in om ideeën uit de wijk te realiseren en heeft een netwerk van professionals om mensen te helpen bij zaken die ze niet alleen kunnen oplossen. De wijkregisseurs van Stadsdeelmanagement peilen in de wijken welke behoeftes er zijn en zij zorgen voor de verbinding van initiatieven met het professionele netwerk. Er zijn drie wijkregisseurs in Oost: Aaltjen Volbers (voor Glanerbrug, Eschmarke, Dolphia, Cascade/Sleutelkamp), Mirjam Tip (Velve-Lindenhof en Enschede Zuid-Oost) en Jeffrey Brinkman (Euregio Bedrijventerrein en Ribbelt-Stokhorst-Schreurserve).

Stadsdeelbeheer

Stadsdeelbeheer is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In samenwerking met buurtbewoners en partners zorgen de medewerkers van stadsdeelbeheer voor een leefomgeving die schoon, heel en veilig is. De dagelijkse werkzaamheden bestaan onder andere uit het onderhoud van groen, verharding, straatmeubilair en klachtafhandeling. Bij Stadsdeelbeheer Oost werken drie wijkbeheerders. Hans Schutte (Enschede Zuid-Oost), Barry Langkamp (Cascade/Sleutelkamp, Euregio Bedrijventerrein, Velve-Lindenhof en Ribbelt-Stokhorst-Schreurserve) en Raimond Senger (Glanerbrug, Eschmarke en Dolphia).

Wijkteam

Het Wijkteam Enschede Oost is een samenwerking van de gemeente Enschede en de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen. Bij Wijkteam Enschede Oost werken dertig wijkcoaches die hulp kunnen bieden bij allerlei zaken waarbij mensen ondersteuning nodig hebben. Denk daarbij aan vragen over de woning, eenzaamheid, schulden of opvoedingsvragen. Het wijkteam is er voor alle inwoners, van alle leeftijden en voor allerlei hulp en ondersteuning. Ook mantelzorgers en jongeren kunnen een beroep doen op het wijkteam voor informatie, advies en hulp. Om in contact te komen met een wijkcoach kunt u langskomen tijdens een inloopspreekuur, van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 – 10.00 uur. Of u kunt bellen met 053-481 7900 of mailen met info@wijkteamsenschede.nl. Meer informatie over de wijkteams vindt u op de website www.wijkteamsenschede.nl.

Servicecentrum

Zowel het stadsdeelmanagement, stadsdeelbeheer als de wijkteams werken vanuit het Servicecentrum aan de Gronausestraat 300, tegenover het Miro winkelcentrum. Hebt u vragen, loop dan gerust even binnen. Wilt u meer weten over de diensten van stadsdeel Oost, wordt dan volger op de facebookpagina: Enschede Stadsdeel Oost.