Wie ontwerpt de mooiste rotonde voor Euregio Bedrijvenpark?

19 oktober 2016

Win een reischeque ter waarde van € 250,-

De rotonde aan de entree van Bedrijvenpark Euregio is door de gezamenlijke ondernemers geadopteerd. De wens is deze de komende maanden in te richten zodat het ook echt een visitekaartje wordt voor de ondernemers. In het kader van Naoberschap wil het Euregio Bedrijvenpark  inwoners en bedrijven daarbij betrekken.  Met een ontwerpwedstrijd worden bedrijven en inwoners uitgedaagd een ontwerp te maken voor de inrichting van de rotonde.

De communicatiewerkgroep van Euregio Bedrijvenpark (met daarin één bewoner en twee ondernemers van het bedrijvenpark) kiest uit de inzendingen één winnend ontwerp. Dit wordt dan zo goed als mogelijk op de rotonde gerealiseerd. De winnaar ontvangt naast eeuwige roem ook een reischeque ter waarde van € 250,-

Het ontwerp dient relatief eenvoudig uitvoerbaar en onderhoudsarm zijn. Verder herkenbaar en kenmerkend voor het bedrijvenpark waarbij één of meerdere van de volgende thema’s het uitgangspunt zijn: het nieuwe logo, noaberschap, samenwerken, grensoverschrijdend, duurzaamheid, circulaire economie en maatschappelijk verwantwoord ondernemen.

Het ontwerp dient voor 1 december 2016 te worden ingeleverd bij parkmanager Mark van Mast. Per e-mail: m.vanmast@parkmanagementeuregio.nl of per post: Bedrijvenpark Euregio, Postbus  6076, 7503GB Enschede.

  • Over de uitslag van de prijsvraag wordt met alle deelnemers gecorrespondeerd. Het winnende ontwerp wordt daarnaast op de website van het bedrijvenpark gepubliceerd (www.euregiobedrijvenpark.nl).
  • Ontwerpen worden eigendom van het Euregio Bedrijvenpark. De jury behoudt zich het recht voor geen keuze te maken uit de ingezonden ontwerpen.
  • Voor vragen kunt u terecht bij Parkmanager Mark van Mast, m.vanmast @parkmanagementeuregio.nl)

 

 

 

 

 

Euregio Bedrijvenpark timmert hard aan de weg als bedrijventerrein waar Noaberschap nog echt gepraktiseerd wordt. Dit uit zich in samenwerking tussen bedrijven onderling maar bijvoorbeeld ook tussen het bedrijvenpark en Sportvereniging Avanti Wilskracht. Euregio Bedrijvenpark is ook het park dat bijzonder aandacht heeft voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit uit zich in het hoge aantal Werkpakt gecertificeerde bedrijven.