Wijkbeheerplan Eilermarke, Beekveld en Oikos is klaar

Het afgelopen jaar hebben bewoners van Eilermarke, Beekveld en Oikos samen met de gemeente, politie, woningcorporaties en Dorpsraad Glanerbrug het wijkbeheerplan voor hun buurt gemaakt.

Het wijkbeheerplan geldt voor de periode 2016 – 2021 en laat zien waar we ons samen voor inzetten in de openbare ruimte.

Enkele hoofdzaken voor bewoners

77% wil graag een bijdrage leveren aan het netjes en veilig houden van de buurt of doet dit al; 87% heeft regelmatig contact met de buren; een meerderheid (68%) vindt de buurt veilig; gewaardeerde en drukbezochte plekken zijn Winkelcentrum Gronausestraat, de ecozone, de speel- en ontmoetingsplekken en het babybos Esmarke.

Zaken die aandacht vragen of aangepakt worden

Hondenpoepoverlast: Dit is een grote ergernis. Als bewoners deze overlast zelf willen aanpakken, wil de gemeente daarbij faciliteren.

Onderhoud bomenbestand: Vanaf 2018 worden in een aantal straten verbeteringsmaatregelen getroffen voor bomen die het slecht doen omdat ze te weinig ruimte hebben.

Inrichting veilige fietsroutes: De Ekersdijk en Keppelerdijk zijn als belangrijke fietsroutes voor de schooljeugd opgenomen in het fietsroutenetwerk. In de planperiode wordt de inrichting van de Ekersdijk en Keppelerdijk aangepast.

Parkeeroverlast door foutparkeren: Dit is vooral een zaak van bewoners zelf. Door toename van het autobezit en het feit dat er mensen zijn die geen gebruik maken van de parkeerplaats op eigen terrein, ontstaat soms overlast door foutparkeren. Bewoners moeten dit onderling oplossen. Maar als de (verkeers)veiligheid in het geding is of schade aan de openbare ruimte ontstaat, zal de gemeente handhavend optreden.

Het complete wijkbeheerplan is in te zien op en te downloaden vanaf de website www.jijmaaktdebuurt.nl. Daarop staat een kaart van Enschede met alle wijkbeheerplannen die al klaar zijn.

[Foto: Knelpunten in de wijk worden onder de loep genomen tijdens een wijkschouw]