Wijkbudget maakt ideeën mogelijk

27 juni 2017

Bent u actief in uw buurt of hebt u een plan om mensen bij elkaar te krijgen? Wilt u verfraaiing in de wijk, meer speelmogelijkheden of juist voor ouderen meer faciliteiten. U kunt een beroep doen op wijkbudget om het idee te financieren.

De eerste zes maanden van het jaar zijn voorbij en in alle wijken bruist het van de energie. Vele bewoners hebben - mede door toekenning van wijkbudget - prachtige initiatieven gerealiseerd in de buurt. Er zijn kookclubs actief, ouderenreisjes, kinderspelen en wijkfeesten. Maar ook aanvragen voor bijvoorbeeld een speelplek of een boomgaard zijn in uitvoering. Kortom: een goed idee, initiatiefnemers en mensen die het idee toejuichen, zorgen voor verbetering en plezier in de wijk.

Kijk voor de ingediende ideeën op www.jijmaaktdebuurt.nl. U ziet daar welke ideeën er in uw eigen wijk zijn ideeën en wat in andere wijken wordt georganiseerd. Misschien ziet u een goed idee dat u in uw eigen buurt wilt uitvoeren. Het jaar is nog niet om, dus deel uw idee en doe een aanvraag via de website.