Bomenlaan Erve Spiele

De kastanjelaan naar het vroegere Erve Spiele is een waardevol stukje natuur in de stad.

In de jaren zeventig is de boerderij gesloopt en is de wijk Park Stokhorst gebouwd. De laan met paardenkastanjes is behouden gebleven. In 2019 is vastgesteld dat de bomen al enkele jaren achteruit gaan. Vierentwintig bomen zijn geveld. Samen met wijkbewoners werkt de gemeente aan de realisatie van een nieuwe bomenlaan.