Gronausestraat verbeteren fietsveiligheid

De fietsveiligheid in de Gronausestraat wordt op korte termijn aangepakt.  Met name het gedeelte vanaf de kruising met de Nieuw Frieslandstraat tot de kruising met de Kerkstraat laat te wensen over. Belangrijk daarbij zijn de veiligheid van fietsers, veilig kunnen oversteken en de slechte zichtbaarheid ter hoogte van de kruisingen.

Praat mee

De gemeente voert in mei en juni 2019 gesprekken met de betrokkenen, met als doel om ideeën en meningen op te halen. Eind juni staat een bijeenkomst op de planning waarin we met elkaar in gesprek gaan om zo een oplossing te vinden die zo breed mogelijk wordt ondersteund.

De betrokkenen zijn: bewoners van het genoemde deel van de Gronausestraat, ouderen, (schoolgaande) kinderen en hun ouders, ondernemers aan de Gronausestraat, de fietsbond, de wijkagent en Keolis.              

Vanaf 22 mei 2019 kunt u ook ’online’ uw ideeën en meningen uiten over het veiliger maken van de Gronausestraat. Ook kunt u hier reageren op ideeën die anderen inbrengen. We bekijken vervolgens hoe en of we de opbrengsten kunnen toepassen, waarbij we rekening moeten houden met realistische kaders. Denk daarbij aan budget, planning en uitvoerbaarheid.

Achtergrond

In 2008 is samen met de bewoners van Glanerbrug, de winkeliers aan de Gronausestraat en de Dorpsraad van Glanerbrug een plan gemaakt voor de herinrichting van de Gronausestraat. In 2009 is de straat volledig opnieuw ingericht. Een jaar later kwam uit de evaluatie naar voren dat de situatie niet voldoende veilig was, waarna een aantal aanpassingen is gedaan. In 2017 kwam dit onderwerp opnieuw in beeld.