Gronausestraat Veel gestelde vragen

1. Wat is het Fietsveiligteam?

Het Fietsveiligteam is een werkgroep die bestaat uit betrokken inwoners en ondernemers uit Glanerbrug (3 ondernemers aan de Gronausestraat, 2 bewoners van de Gronausestraat en 4 betrokken Glanerbruggers). Zij hebben 7 keer vergaderd en één schouw georganiseerd om zo tot de bestede maatregelen te komen. Hierbij werden zij gefaciliteerd door de gemeente Enschede, een verkeerskundige en een extern bureau.

Dankzij wethouders Niels van den Berg mag het Fietsveiligteam, binnen gestelde kaders door de gemeente, de Gronausestraat veiliger maken zoals zij dat voor zich zien. De oplossingen die het Fietsveiligteam heeft bedacht worden daadwerkelijk uitgevoerd.

2. Hoe is het Fietsveiligteam tot stand gekomen?

Het Fietsveiligteam is ontstaan dankzij een Facebookactie van Lorette Bosch (deelnemer van het Fietsveiligteam). Zij zorgde ervoor dat de Gronausestraat onder de aandacht kwam vanwege de vele onveilige situaties. Met name de fietsers moesten het ontgelden. Wethouder Niels van den Berg besloot vervolgens om inwoners en ondernemers van Glanerbrug de ruimte te geven om zelf met oplossingen te komen.

3. Kon ik mij ook aanmelden voor het Fietsveiligteam?

Via verschillende mediakanalen zijn inwoners van Glanerbrug opgeroepen mee te doen. Daarnaast hebben alle aanwonenden en ondernemers aan de Gronausestraat een persoonlijke brief ontvangen.

4. Hoe zijn de maatregelen gekozen?

Binnen het Fietsveiligteam heeft iedere deelnemer zijn/haar standpunten kenbaar gemaakt. Er zijn veel gezamenlijke maatregelen bedacht, uitgetekend en uitgerekend. Daarnaast heeft de verkeerskundige het Fietsveiligteam waar nodig geassisteerd op het gebied van de verkeerswetten. Uiteindelijk zijn de gekozen maatregelen het resultaat van vele vergaderingen en een schouw.

5. Welk gedeelte van de Gronausestraat wordt aangepakt?

De aanpassingen vinden plaats tussen de Zwarteweg (vanaf de Shell in Glanerbrug) tot aan de Duitse grens. Kortom, de winkelboulevard van Glanerbrug.

6. Aan welke randvoorwaarden/kaders moest het plan voldoen?

Er zijn verschillende kaders gesteld door de gemeente. Denk hierbij aan:

  • Financiële kaders: de maatregelen moeten passen binnen het vastgestelde budget.
  • Technische kaders: de straat moet toegankelijk blijven voor vrachtwagens, openbaar vervoer en hulpdiensten. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met verkeersinrichting en waterafvoer.
  • Juridische kaders: er zijn verschillende verkeerswetten waar het Fietsveiligteam mee te maken had.
  • Project kaders: de maatregelen moeten bijdragen aan de veiligheid van de fietsers op de Gronausestraat.

7. Zijn de plannen definitief?

Ja. Wethouder Niels van den Berg heeft aangegeven dat de maatregelen die worden gekozen door het Fietsveiligteam ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Er is geen ruimte om deze plannen nog aan te passen.

8. Wanneer worden de plannen gerealiseerd?

In de aankomende zomer start het aanbestedingstraject. We gaan ervan uit dat we snel daarna kunnen beginnen met het uitvoeren van de maatregelen bedacht door het Fietsveiligteam.

9. Wat gaat er gebeuren met de keien die Jeroen Hateboer heeft geplaatst?

Per kei wordt er gekeken of deze bijdraagt aan de verkeersveiligheid van de Gronausestraat. Op basis van deze evaluatie zal de kei uit het straatbeeld verdwijnen of behouden blijven.

10. Wordt het groen rondom de bomen vervangen?

Het groen rondom de bomen wordt aangepakt. De hoeken van de groenvlakken rondom de bomen worden afgerond, zodat het voor de auto’s makkelijker is om in en uit te rijden. Omdat hierdoor het aantal rijbewegingen verlaagd wordt vanwege het makkelijker “insteken” van de auto op de parkeerplaats, is het voor de fietser ook veiliger.

11. Waarom wordt de weg niet breder gemaakt en het trottoir smaller?

Het Fietsveiligteam heeft hier zeker over nagedacht en zijn hierin ook geadviseerd door de verkeerskundige. Echter zorgt een bredere weg ervoor dat automobilisten harder gaan rijden. Doordat we de straat smaller houden voorkomen we dat automobilisten harder gaan rijden. Daarnaast zijn de kosten voor het aanpassen van het wegprofiel erg hoog,  hierdoor kan niet worden voldaan aan de financiële kaders.

12. Waarom laten jullie de witte steentjes niet liggen?

De wittesteentjes, die een fietsstrook suggereren, worden verwijderd om deze suggestie te niet meer op te wekken. Door het bord dat aan het begin van Glanerbrug wordt geplaats met daarop ‘auto te gast’ is het duidelijk voor alle automobilisten én fietsers dat fietsers de gehele straat mogen gebruiken. Wanneer we de witte steentjes laten liggen suggereren we dat fietsers in deze strook moeten fietsen waardoor zij niet meer de hele straat gebruiken en automobilisten de fietsers mogelijk gaan inhalen.

13. Waarom wordt de middenberm niet verwijderd om zo meer ruimte te creëren voor het verkeer?

Er zijn drie redenen waarom de middenberm niet wordt verwijderd.

  1. Op het moment dat de middenberm wordt verwijderd, wordt de weg breder. Het gevolg van een bredere weg is harder rijdend verkeer. Dit gaat ten kosten van de fietsveiligheid van alle fietsers op de Gronausestraat.
  2. De middenberm draagt bij aan de algehele uitstraling en leefbaarheid van de winkelboulevard Glanerbrug. Het verwijderen van deze middenberm draagt hier niet aan bij.
  3. Indien het wegprofiel wordt gewijzigd, zijn hier erg hoge kosten mee gemoeid. Hiermee wordt niet meer voldaan aan de gestelde kaders.