Gronausestraat verbeteren Fietsveiligheid (vervolg)

In 2008 hebben we met de bewoners van Glanerbrug, de winkeliers aan de Gronausestraat en de Dorpsraad van Glanerbrug een plan gemaakt voor de herinrichting van de Gronausestraat. In 2009 is de straat volledig opnieuw ingericht. Een jaar later kwam uit de evaluatie naar voren dat de situatie niet voldoende veilig was, waarna een aantal aanpassingen is gedaan. In 2017 kwam dit onderwerp opnieuw in beeld. We willen de huidige situatie op korte termijn aanpakken. Belangrijk daarbij is de veiligheid van fietsers, het veilig kunnen oversteken en de slechte zichtbaarheid ter hoogte van de kruisingen.

‘Fietsveiligteam’ bepaalt mee!

Dat de straat veiliger moet worden voor fietsers, is duidelijk. Hoe we dat het beste kunnen aanpakken nog niet. Daarom willen we bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden een (mee)bepalende rol geven in het maken van de plannen. We zoeken 8-10 gedreven Glanerbruggers  die, onder begeleiding van een extern deskundige, vanaf september aan de slag gaan.

Heeft u goede, creatieve en realistische ideeën? En wilt u actief meedenken over het definitieve plan? U kunt zich nog melden tot 20 juli a.s. via fietsveiligteam@enschede.nl.

In deze PDFbrief aan belanghebbenden leest u meer informatie over wat we van u vragen, het proces en de planning.