Plannen Gronausestraat

Het nieuwe dwarsprofiel

Op PDFGronausestraat profieltekeningen met foto's van de locaties is het nieuwe dwarsprofiel van de straat te zien. Nieuw in het straatprofiel:

  • De toevoeging van een uitstapstrook tussen straat en parkeerplaatsen, om het gevaar van openslaande autodeuren voor fietsers te verminderen.
  • De witte steentjes waarmee nu een fietsstrook wordt gesuggereerd verdwijnen. De hele Gronausestraat wordt een fietsstraat. Auto’s zijn te gast.
  • De weginrichting met klinkers wordt doorgetrokken tot aan de Duitse grens en ook de slinger aan de Enschedese kant wordt beklinkerd.
  • Alle kruisingen worden gemarkeerd met gele stenen. Op deze manier is het voor de verkeersdeelnemers duidelijk dat zij een kruispunt naderen waar de normale verkeersregels gelden.  
  • De groenstroken worden afgerond, zodat auto’s minder hoeven te steken bij in- en uitparkeren. Dat voorkomt gevaarlijke situaties.

Ingang Gronausestraat aan de Enschede kant

Voor de kruising met de Nieuw Frieslandstraat wordt een slinger in de weg gerealiseerd. Dit zorgt ervoor dat het verkeer afremt. Ook wordt er een duidelijk verkeersbord geplaatst met auto te gast.

Verwijderen busdrempels

De bus drempels worden in beide richtingen verwijderd. Dat past beter in de inrichting van een fietsstraat en zorgt ervoor dat ook bakfietsen over de straat kunnen.

Kruising Kerkstraat/Tolstraat

Een aantal wijzigingen van de kruising Kerkstraat/ Tolstraat:

  • Het zebrapad wordt verplaatst.
  • Er worden overrijdbare geleiders geplaatst om beter te markeren waar auto’s moeten staan en om onveilige situaties te verminderen. Op deze manier wordt de kruising optisch kleiner.
  • Net als de andere kruisingen krijgt ook deze kruising een gele steen.

Ingang Gronausestraat aan de Duitse kant

Er komt een sluis aan de grenskant. Dit maakt de Gronausestraat minder aantrekkelijk voor doorgaand verkeer van Duitsland naar Enschede. Tot en met de sluit komen er klinkers om duidelijk aan te geven dat men een 30km zone binnenkomt.