Planning Gronausestraat

De gesprekken met de verschillende betrokkenen vinden plaats volgens de volgende planning.

Doelgroep

Wanneer

Bewoners

Via digitale kanalen

Ouderen

Heeft plaatsgevonden

Kinderen

Heeft plaatsgevonden

Ondernemers

Via ondernemersvereniging geïnformeerd

Fietsbond

Heeft plaatsgevonden

Wijkagent

Juli /augustus

Keolis

Heeft plaatsgevonden

Bijeenkomsten Fietsveiligteam

September t/m december

Keuze uit te voeren maatregelen

Januari/februari 2020