Alert message

Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Stadsdeelbeheer Oost

Stadsdeelbeheer Oost is verantwoordelijk voor een integraal beheer en onderhoud van de openbare ruimte in het noordelijke deel van Enschede. In samenwerking met buurtbewoners en partners in het stadsdeel zorgen de medewerkers van Stadsdeelbeheer voor een leefomgeving die schoon, heel en veilig is.

De dagelijkse werkzaamheden bestaan uit de volgende taken:

  • netheid van de woonomgeving bevorderen,
  • onderhoud van groen, verharding en straatmeubilair,
  • aanvraag van in- en uitritten, verkoop van groenstroken voor particulieren
  • afhandeling van klachten over groenonderhoud, stoeptegels, defecte lampen, rioolbreuk, etc.

Bezoekadres:

Gronausestraat 300
7533 BM Enschede

Contact:

stadsdeelbeheerNoordOost@enschede.nl

Medewerkers stadsdeelbeheer Oost