Corona: aangepaste dienstverlening

Vanwege het coronavirus nemen wij een aantal maatregelen. Bekijk per onderwerp waar u rekening mee moet houden. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Turks Cultureel Centrum

De meest actuele informatie over de voorgenomen komst van een Turks Cultureel Centrum op de hoek Wethouder Beverstraat en Kuipersdijk vindt u op deze pagina.

Turks Cultureel Centrum

De moskeebesturen van de Selimiye en Anadolu Moskee willen op de hoek Wethouder Beversstraat en Kuipersdijk gezamenlijk een nieuw Turks Cultureel Centrum (TCC) bouwen. Dit nieuwe TCC vervangt de twee huidige moskeeën in het binnensingelgebied van Enschede. Met de komst van een nieuw TCC gaat een langgekoesterde wens van (een deel van) de Enschedese Turkse gemeenschap in vervulling.

De hoofdfunctie van het gebouw is de gebedsruimte of moskee. Daarom wordt met Moskee met Verenigingsgebouw en TCC hetzelfde gebouw bedoeld.

Voorwaarden

De gemeente Enschede stelt voorwaarden aan het aangaan van een verkoopovereenkomst voor een TCC. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in een kadernotitie. Voor de kadernotitie is input geleverd door de moskeebesturen, de wijkraad Zuidoost Enschede en bewonerscommissie Kuipersdijk. Op 18 april 2016 heeft de gemeenteraad de kadernotitie vastgesteld.

Laatste Nieuws

 Het bestemmingsplan Moskee Kuipersdijk ligt ter inzage tot en met 5 juli 2017. Alle informatie vindt u op de pagina Bestemmingsplanwijziging.

Op 7 juli 2016 is de koopovereenkomst door alle partijen ondertekend.

Op 14 juni 2016 heeft het college ingestemd met het de koopovereenkomst voor kavel.

Planning

2e – 4e kwartaal 2016: Bestemmingsplanwijziging.

Contact

Gemeente Enschede: Erik Rouwette: e.rouwette@enschede.nl.

Agenda

Op dit moment zijn er geen agenda-onderwerpen