Archief

Bewonersbrieven

PDF121024-brief-omwonenden.-pdf.pdf

PDF1500130695-brief-omwonenden-ivm-geluidsproef.pdf

PDF1600003837-brief-bewoners-gebedsoproep-13-januari-2016.pdf

PDF1600009299-uitnodigingsbrief-4-februari-2016.pdf

PDF10-maart-2016-brief-bewoners-kadernotitie--bijlage-gebedsoproep-1600022912.pdf

Microsoft Office document160517-er-brief-bewoners-raadsbesluit-def.doc

Logboek gebedsoproepen

Voor het maken afspraken rond de gebedsoproep zijn drie geluidsproeven georganiseerd.

Voorbereidende geluidsproef 27 november 2015

Op 27 november heeft de gemeente in samenspraak met de partners een voorbereidende geluidsproef georganiseerd. Deze was bedoeld om de geluidsniveaus in te regelen voor de grote geluidsproef van 23 januari.

Geluidsproef van 23 januari 2016

Zaterdag 23 januari was er een geluidsproef voor de gebedsoproep van de moskee. De proef bestond uit twee delen: een objectieve geluidsmeting (het aantal decibellen op de dichtstbijzijnde woninggevel) en een ervaringsdeel (hoe werd het geluid door de bewoners ervaren). Bij omwonenden was onduidelijkheid gerezen of het hardste geluidsniveau van de geluidsproef van 23 januari wel 70 decibel (db) op de dichtstbijzijnde gevel was. Aanleiding hiervoor was dat de 70 db van 27 november vorig jaar door de omwonenden als veel krachtiger werd ervaren. Het onderzoeksrapport van I&O research zit in de bijlage bij de kadernotitie.

Geluidsproef van werkgroep Kuipersdijk

Om de onduidelijkheid over geluidsniveaus weg te nemen, heeft de gemeente de werkgroep Kuipersdijk de mogelijkheid geboden om zelfstandig een derde geluidsproef te organiseren. Deze proef is uitgevoerd op 12 februari. Op basis van deze laatste proef hebben de werkgroep Kuipersdijk en de wijkraad Zuid-Oost Enschede hun standpunten bepaald.

Persberichten

Microsoft Office document121025-dcw-complex-in-beeld-voor-tcc.doc

Microsoft Office document151202-persbericht-moskee-.doc

Microsoft Office document160114-persinfo.doc

Microsoft Office document160123-persbericht-geluidsproef.doc

Microsoft Office document160204-persbericht-aangepaste-infobijeenkomst-kadernotitie.doc

Microsoft Office document160311--persbericht-kadernotitie-.doc

Microsoft Office document160615-persbericht-koopovereenkomst-tcc.doc