Bestemmingsplanwijziging

Om een TCC te kunnen bouwen is een bestemmingsplanwijziging nodig. Nu geldt er nog een bestemming bedrijven voor de locatie. Dit moet veranderen in een bestemming voor maatschappelijke voorzieningen. De kadernotitie en bijbehorende afspraken zijn uitgangspunt bij de bestemmingsplanwijziging.

Naar verwachting zal het college in de tweede helft van 2016 het bestemmingsplan vrijgeven voor zienswijzen.

Vaststelling van het bestemmingsplan door de Raad kan dan begin 2017 plaatsvinden.

Terug naar de pagina Turks Cultureel Centrum.