Gebedsoproep

De moskeebesturen hebben de wens uitgesproken voor een oproep tot het (vrijdag)middaggebed (de Azan). Om tot afspraken te kunnen komen tussen de bouwcommissie van het TCC, de wijkraad en de bewonerscommissie Kuipersdijk over hoe vaak en met welk volume de oproep gaat klinken, zijn verschillende geluidsproeven gehouden. De gemeente had hierin een faciliterende rol. In het archief vindt u een logboek van deze geluidsproeven.

Op 18 april 2016 is er een gezamenlijke afspraak gemaakt tussen de moskeebesturen en de wijkraad Zuidoost Enschede over de gebedsoproep. Deze afspraak is opgenomen in de kadernotitie. De moskeebesturen en de wijkraad leggen deze afspraak vast in een ‘noaberschapsovereenkomst’ die zij beide ondertekenen.

Terug naar de pagina Turks Cultureel Centrum.