Handhavers openbare ruimte

Handhaving van milieuwetgeving in Enschede
Hieronder leest u over strafrechtelijke handhaving van de milieuwetgeving in Enschede. De handhaver openbare ruimte is mede verantwoordelijk voor de handhaving van deze milieuwetgeving. Als ondernemer of als burger krijgt u met veel wetten en regels te maken. Deze wetten en regels zijn door de overheid opgesteld om ervoor te zorgen dat we in ons land, met elkaar, in een veilige en leefbare omgeving kunnen wonen, werken en recreëren. De gemeente Enschede hecht veel waarde aan een schone
omgeving. Daarom leest u hieronder iets over de werkwijze van de handhavers openbare ruimte.

Toezicht door de Handhavers openbare ruimte
Milieuhandhaving begint met toezicht. De medewerkers van de handhaving openbare ruimte zijn ambtenaren in dienst van de gemeente. Om strafrechtelijk te kunnen handhaven, zijn zij buitengewoon opsporingsambtenaar. De bevoegdheden hiervoor ontlenen zij mede
aan hun akte van opsporingsbevoegdheid. Deze akte biedt de mogelijkheid om strafrechtelijk op te treden tegen overtredingen van de relevante milieuwetgeving, maar ook tegen overtredingen op de Visserijwet 1963, de Wegenverkeerswet en de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen.